Cơ sở 9: 22 Hoài Thanh, Ngũ Hành Sơn

Nhà trọ Văn Minh Đà Nẵng CS9 – Ngay gần Trường Đại học Kinh tế, gần cầu Trần Thị Lý.
Điện: 3.500 VNĐ/số; Nước: 50.000 VNĐ/tháng; Wifi: 30.000 VNĐ/phòng.
Cơ sở có 3 loại phòng sau:

+ Phòng Tiêu Chuẩn: 2.750.000 VNĐ/tháng
+ Phòng View Cầu Trần Thị Lý: 2.900.000 VNĐ/tháng
+ Phòng Ban Công: 3.000.000 VNĐ/tháng

Hình phòng

Video phòng