Cơ sở 7: 40/20/11 Nguyễn Huy Tưởng, Liên Chiểu

Nhà trọ Văn Minh Đà Nẵng CS7 – Gần Bến Xe Trung Tâm, Đại học Sư Phạm, Đại học Duy Tân Hòa Khánh.
Điện: 3.500 VNĐ/số; Nước: 50.000 VNĐ/tháng; Wifi: 30.000 VNĐ/phòng/tháng; Rác: 10.000 VNĐ/phòng/tháng.
Cơ sở có 3 loại phòng như bên dưới:

+ Phòng Trệt Tiện Nghi: 2.450.000 VNĐ/tháng
+ Phòng Trệt Thoải Mái: 2.550.000 VNĐ/tháng
+ Phòng Trệt Có Sân: 2.650.000 VNĐ/tháng

Hình phòng

Video phòng